ABR-BVI : professionals in credit management

Beroep en missie

De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (ABR-BVI) is de enige nationale beroepsvereniging in ons domein; ze groepeert de belangrijkste incassobureaus die actief zijn in België. Al de leden zijn professionals binnen de sector, die zijn geselecteerd op basis van het vertrouwen dat ze elke dag inboezemen door de kwaliteit van hun werk. Ze beantwoorden aan strenge eisen in termen van structuur, liquiditeit en solvabiliteit, en leven een strenge gedragscode na (zie deontologische code).

De klanten (schuldeisers) komen uit allerlei soorten handel en industrie en vertegenwoordigen een brede waaier aan ondernemingen, zowel qua sectoren als naar omvang. Onze leden staan hen zowel bij in de inning van schuldvorderingen op consumenten als bij de invordering van commerciële schulden (vorderingen op vennootschappen).

De vereniging is lid van de FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Raad van Bestuur ABR-BVI

Martine T’Jampens

Voorzitster
Tél. +32 (0)56/39 17 15
m.tjampens@eos-contentia.be

Alain Dewit

Voorzitter Raad van Toezicht
Tel. +32 (0)53 79 09 47
alain.dewit@cmadvice.be

ONDERVOORZITTER Tel :+32 474 974425 guy.colpaert@intrum.com

Guy Colpaert

Vice Voorzitter
Tél. +32 (0)9 265 65 20
infobe@intrum.com

Nicolas BERNUS

Lid
Tél. +32 (0)9/ 496 70 10
Nicolas.Bernus@alektumgroup.com

Roel Dumont

Secretaris
Tel. +32 (0)2/508 03 52
roel.dumont@eos-aremas.com

Colin COBBAERT

Lid
Tél. +32 (0)2 319 55 55
info@venturis.be

Martine Van Oudenhove

Penningmeester
Tel. +32 (0)2 728 92 38
Martine.Van-Oudenhove@fiducre.be

Historiek

De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (ABR-BVI) werd opgericht in oktober 1993. Toen was de inning van schuldvorderingen niet specifiek ingekaderd en het werd, vaak bijkomstig, beoefend door een heel groot aantal kleinere spelers.

Reeds in 1993 had de ABR-BVI een deontologische code. De wet van 2002 gaat immers uit van die oorspronkelijke code. Ook in 1993 bezat de vereniging reeds een cel voor het behandelen van mogelijke klachten vanuit elke betrokken partij over invorderingen die door haar leden werden behandeld.

In 1997 beoogde een wetsontwerp (1256/1 door de parlementsleden De Richer, Demotte Dejonghe) het verbod op de invordering van schulden van consumenten behalve door advocaten – gerechtsdeurwaarders – rechtbanken. De ABR-BVI beweerde dat de invordering door haar leden voordelig was zowel voor de schuldeisers als voor de debiteuren in termen van kosten. Aangezien de opgeloste dossiers daarenboven niet langer langs een rechtbank hoefden te gaan, waren de belastingplichtigen eveneens aan de winnende hand (en de rechtbanken konden hun aandacht toespitsen op de problemen die hun tussenkomst vereisten).

In december 2002 werd een innovatieve wet gestemd. Hij is vandaag nog steeds van toepassing. De wet leidt een efficiënte controle op de incasso-ondernemingen in. In 2009 werden de verplichtingen en verboden die door die wet werden ingevoerd, naar de advocaten en gerechtsdeurwaarders uitgebreid. De controle op de praktijken van gerechtsdeurwaarders en advocaten valt jammer genoeg niet onder die wet.

Sinds 2004 is ABR-BVI lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (FOD Economie).

ABR-BVI is de enige vereniging van professionele invorderaars in België. Ze is lid van de FENCA. Ze vertegenwoordigt de sector van het incasso van schuldvorderingen in België. Ze organiseert opleidingen voor de bedienden van haar leden. Ze controleert haar leden en ze kent de markt. Ze geeft informatie aan de politieke wereld en aan de pers en ze neemt deel aan de economische en sociale debatten.

 

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close