Mijn CV opsturen

Een mooi beroep,

Op de banken van hun respectieve scholen droomde waarschijnlijk geen enkele van de 450 bedienden van de leden van ABR-BVI dat ze in de inning van schuldvorderingen zouden werken. Ze hebben er nochtans de smaak in te pakken gekregen. Waarom?

Een schuldvordering innen is een schuldeiser helpen om een probleem op te lossen dat soms zware onmiddellijke gevolgen kan hebben. En zelfs al is een alleenstaand geval van niet betaling geen ramp voor een groot of zelf kleiner bedrijf, het bedrag dat moet worden betaald laat hen toe hun activiteit uit te oefenen op continuë wijze. Anders moet het bedrijf zijn prijzen verhogen, wat niet alleen weegt op de klanten die correct betalen maar het bedrijf vroeg of laat in de problemen brengt tov van de concurentie.

Een schuldvordering op minnelijke wijze innen (d.w.z. buiten de rechtbank om) en zelfs op vriendelijke wijze (ons sterk punt !), is ook het probleem van de debiteur oplossen. In tegenstelling tot wat men meestal gelooft, is de grote meerderheid van de debiteuren te goeder trouw. Ofwel hebben ze een klacht die niet werd aangehoord, ofwel weten ze niet of niet meer dat ze een betaling moeten doen, ofwel kennen  ze tijdelijke of meer duurzame betalingsmoeilijkheden. Sommigen zijn uiteraard georganiseerd onkies, maar dat blijft een minderheid. Een debiteur die positief en op aangepaste wijze wordt benaderd is blij dat hij zijn probleem kan oplossen. En zelfs degenen die reële financiële problemen kennen zijn blij dat ze een oplossing in de zin van een afbetalingsplan of ander kunnen vinden.

Een schuldvordering minnelijk innen betekent ook de rechtbanken ontlasten van problemen die dergelijke heel vormelijke rechtsmiddelen niet rechtvaardigen. In feite gaat het om duizenden problemen aangezien de leden van ABR-BVI elk jaar ongeveer 2 miljoen schuldvorderingen beheren waarvan slechts één op honderd voor de rechtbank zal komen. De overheid, lees de burgers, besparen op het budget van justitie. En justitie kan zich toespitsen op de echte problemen die haar tussenkomst vereisen.

En zodus, de inning van schuldvorderingen is een heel mooi beroep. We zijn trots dat we bijdragen tot de harmonieuze werking van de Belgische samenleving.

U wenst ons te vervoegen? Stuur ons uw CV en we sturen het naar al onze leden.

    Ik ga akkoord met het leveren van mijn gegevens aan ABR-BVI voor een verwerking om gecontacteerd te worden door incassobedrijven

    Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close