Debiteur, waarom is de inning van schuldvorderingen onmisbaar ?

Solidariteitsprincipe

Zijn schulden betalen is een sociale noodzaak en een morele verplichting voor elkeen (zegt men trouwens niet “wie zijn schulden betaalt, verarmt niet”?). Anders zal een ander daar ten onrechte de gevolgen van dragen. Daarom is de inning van schuldvorderingen een rechtmatige activiteit die noodzakelijk is voor de goede werking van onze economie.

Economisch principe

Ervoor zorgen dat de facturen tijdig worden betaald, wordt steeds moeilijker. Men heeft te veel de neiging om de moeilijkheden en de schade die wordt berokkend aan de ondernemingen door de slechte betalers en de lange betalingstermijnen te onderschatten. Sommige facturen blijven uiteindelijk onbetaald, waardoor de goede werking van het bedrijf in het gedrang wordt gebracht. En er is meer dan een nieuwe bestelling nodig om één enkele onbetaalde factuur te compenseren. Een economie kan enkel op volle toeren draaien (wat in het belang is van de hele samenleving) in de mate dat de facturen op tijd en stond worden betaald. De functie van de incassobedrijven is dus duidelijk: de bedrijven helpen hun achterstallen soepel te incasseren, en ter zelfder tijd een bijdrage tot de goede werking van de economie te leveren.

Wat te doen als u een betalingsherinnering ontvangt ?

Indien u een brief met een betalingsherinnering ontvangt, dan is dat om dat een bedrijf (of iemand ) een betaling van u verwacht.  Wat kunt u doen?

1. Bij een vergissing of probleem

Indien u reeds hebt betaald, licht dan degene van wie  de herinneringsbrief komt in over de datum van uw betaling, de rekening waarmee u hebt betaald en de referentie van uw betaling (Een afschrift van uw rekeninguittreksel is ideaal).

Er kan ook een andere vergissing zijn of een probleem. Indien de schuld niet de uwe is of indien u een klacht hebt over de levering, de kwaliteit van het product of van de dienst of, een administratief of ander probleem hebt, laat het weten. Een gewone e-mail kan veel onnuttig werk vermijden bij degene die u aanschrijft, maar ook bij u. Let wel dat u gewoon zou kunnen bellen maar schriftelijk bericht is blijvender.

2. Onmiddellijk betalen

U bent dat bedrag verschuldigd en u kunt betalen? In dat geval, betaal onmiddellijk.  Dat is de eenvoudigste oplossing voor iedereen. Vergeet niet de referentie (of “mededeling”) te vermelden bij uw betaling.

3. U kunt niet alles onmiddellijk betalen

Indien u niet onmiddellijk kunt betalen, neem contact op met degene van wie de herinneringsbrief komt en licht hem uw situatie toe. Met goede wil en realisme aan beide kanten, zal dit toelaten om af te stemmen over een aanvaardbare oplossing die door allen wordt aanvaard. Het beste wat u kunt doen is met elkaar aan de telefoon spreken. Bevestig vervolgens de verbintenissen schriftelijk (een e-mail is vaak voldoende).  Indien een nieuwe situatie uw mogelijkheden wijzigt om uw verbintenissen na te leven, neem opnieuw contact op met degene die u de herinneringsbrief heeft toegezonden.

4. Niets doen

De herinneringsbrief negeren is de slechtste optie. Die brief zal waarschijnlijk gevolgd worden door andere inspanningen van uw schuldeiser en de kosten zouden kunnen oplopen. Wat ook de reden moge zijn dat u niet wilt of kunt betalen, deel dat mee.

5. De timing

Reageer snel (binnen 2 of 3 dagen). Dat bevestigt uw goede trouw en maakt de zaken gemakkelijker voor iedereen.

6. Misbruik

Iedereen kan zich vergissen. Dat kan geen kwaad als de vergissingen erkend en, indien mogelijk, rechtgezet worden. Maar wanneer u wordt geconfronteerd met herhaaldelijke vergissingen die klaarblijkelijk overdreven of verdacht zijn, kunt u een klacht richten naar de Consumentenombudsdienst (als u een consument bent). Indien u ontevreden bent over het werk van een incassobureau richt u tot de Raad van Toezicht van ABR-BVI.

Besluit

Het sturen van herinneringsbrieven is normaal wanneer een betaling achterwege blijft. Dat niet doen zou abnormaal zijn. Indien u dergelijke brief ontvangt, reageer snel en het probleem zal snel opgelost worden.

Voordelen van een invordering via een van onze leden

De incassobedrijven die bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen zijn aangesloten (of BVI) staan borg voor een correcte inning van schulden. Zij verbinden er zich toe met de schuldenaar te communiceren in een sfeer van verzoening, hoffelijkheid, dialoog en diplomatie en proberen steeds een positieve oplossing te bereiken, die rekening houdt met de sociaal-economische situatie van de schuldenaar. Ontdek de verbintenissen van de aangesloten incassobureaus.

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close