Waarom met de ABR-BVI samenwerken ?

Waarom op ons vertrouwen ?

De leden van ABR-BVI onderschrijven allen zonder voorbehoud de deontologische code. Kortweg, dat betekent dat ze zich ertoe verbinden om hun beroep op een waardige en correcte manier uit te oefenen tegenover de samenleving. De Code bevat een reeks essentiële elementen. Zij bepaalt de aansluitingsvoorwaarden en ontwikkelt de krachtlijnen inzake

  • financiën en bedrijfsvoering,
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
  • relaties met opdrachtgevers en debiteuren, of nog
  • behandeling van klachten.

De 20 geboden van ABR-BVI: uw waarborg voor een correct invorderen van uw schuldvorderingen

Maatschappij

Z

De leden van het dagelijks bestuur staan garant voor een onberispelijk gedrag en een onaanvechtbare deskundigheid.

Z

De incassobedrijven moeten ethisch, financieel en deskundig onaantastbaar zijn

Z

Zij garanderen een goede bedrijfsvoering

Z

Zij gaan discreet te werk en eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer

Opdrachtgevers

Z

Elke opdracht wordt aan een overeenkomst onderworpen

Z

Voor elke opdracht geldt een heldere en duidelijke, schriftelijke tariefstelling

Z

Elke opdracht is transparant en wordt gevat in een gedetailleerd schriftelijk overzicht met alle ingevorderde bedragen, honoraria en werkelijk aangegane kosten.

Z

Het geld van de opdrachtgever wordt op een aparte bankrekening bewaard.

Debiteurs

Z

Het bureau leeft de geldende wetgeving na, legitimeert zich duidelijk en gedraagt zich aangepast, zonder ooit te intimideren

Z

Het dreigt niet met onjuiste gevolgen van niet-betaling

Z

Het doet zich niet voor als vertegenwoordiger van een gerechtelijke instantie

Z

Het vermeldt niets op de enveloppe dat aangeeft dat de correspondentie over een schuldvordering gaat

Z

Het int geen kosten die niet wettelijk of contractueel voorzien zijn.

Z

Het vraagt of geeft geen informatie aan buren, familie of werkgever

Z

Het laat geen wisselbrieven ondertekenen door particulieren

Z

Het verschaft op verzoek een gedetailleerde afrekening van de schuld

Z

Hij bezoekt de debiteur enkel met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever

Z

Bij een contante betaling wordt er een kwijtschrift overhandigd.

Z

Het vraagt alleen de betaling van uitdrukkelijk verschuldigde bedragen

Z

Elk onderhoud gebeurt in een respectvolle en positieve sfeer

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close