Controle

Verbintenissen hebben geen enkele waarde als er niet over gewaakt wordt dat ze correct worden toegepast. Met zijn Raad van Toezicht blijft de ABR-BVI waakzaam over het naleven van de richtlijnen die in de deontologische code zijn opgenomen.

ABR-BVI onderzoekt elke mogelijke klacht ten gronde.

Nadat een klacht werd geregistreerd, wordt een ontvangstbericht overgemaakt aan degene die ze heeft ingediend. Er wordt dan contact opgenomen met het aangeklaagde incassobedrijf. Betreft het een lid van ABR-BVI, dan wordt de klacht zorgvuldig onderzocht door ABR-BVI. Als blijkt dat ze terecht is, wordt het incassobureau uitgenodigd om een oplossing te bieden, die aan de klager wordt meegedeeld.

Sancties kunnen genomen worden tegen het incassobureau in kwestie. Deze kunnen zelfs leiden tot de uitsluiting van het lid uit de ABR-BVI, zoals reeds gebeurde in het verleden. Enkel op die manier kan de aansluiting bij de ABR-BVI een waarborg zijn voor de debiteur dat de inningen die door de leden worden uitgevoerd op de meest correcte manier gebeuren.

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close