Onderneming, waarom het beheer van uw schudvorderingen uitbesteden ?

Tijdig betaald worden is van het grootste belang voor elke onderneming terwijl de winstmarges onder druk staan.

Een beroep doen op een incassobureau om zijn schuldvorderingen te beheren bevat meerdere voordelen :

N

Men kan zich concentreren op de kernactiviteiten van het bedrijf.

N

De DSO van uw onderneming verlaagt en de liquiditeit en het werkkapitaal verhogen.

N

Openstaande vorderingen worden op een correcte, intensieve, snelle en professionele wijze opgevolgd met het oog op een optimale inning.

N

In alle gevallen wordt de commerciële relatie met uw klanten gerespecteerd.

N

De exploitatiekosten worden beter beheersbaar door de schaalvoordelen bij de toeleverende partij.

N

Men kan een beroep doen op specialisten zonder ze effectief te moeten aanwerven.

Uw bedrijf kan zich niet veroorloven oneindig te wachten op de betaling van de facturen. .

Bevrijd u van die bijkomende administratieve last. Met de hulp van een incassobureau vermijdt u een daling van uw omzet en u ontvangt sneller wat u verschuldigd is.

Het incassobedrijf: een gespecialiseerde gesprekspartner

Een beroep doen op een incassobedrijf laat u tijd winnen. Professionals met know-how beheren voor u al de stappen die gelinkt zijn met de minnelijke inning van uw schuldvorderingen. Ze zijn efficiënt en zijn vertrouwd met het onderhandelen met, en het heraanmanen van debiteuren, en ze kunnen in veel gevallen vermijden dat u langs justitie moet gaan.

De minnelijke invordering

De procedures voor de minnelijke invordering beginnen met een geschreven ingebrekestelling naar de debiteur, en kunnen verderlopen met opgevoerde heraanmaningen (telefoon, SMS, e-mail, huisbezoeken, juridische brieven….) die streng gereglementeerd zijn.

De incassobedrijven worden meestal bezoldigd door de afhouding van een percentage op het geïnde bedrag. Tijdens de gerechtelijke fase liggen de kosten hoger en kan de bezoldiging schommelen in functie van het aantal te ondernemen stappen.

Is dat nuttig voor een kleiner bedrijf ?

Ja, door het uitbesteden van zijn debiteurenbeheer, kan een KMO zich beter toespitsen op zijn activiteiten en zijn concurrentiële positie bewaren of verbeteren. Outsourcing schept ook de mogelijkheid om konw-how te benutten die in het bedrijf niet aanwezig is.  Die know-how kan nuttig zijn wanneer moeilijke beslissingen moeten genomen worden.

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close