Sinds 01.04.2017 wordt elk faillissementdossier opgenomen en bewaard worden in het Centraal Register Solvabiliteit ook wel RegSol genaamd (www.regsol.be).

Het register is een databank waar alle gegevens m.b.t. een faillissementsdossier worden opgeslaan en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de faillissementsprocedure.

Het is dus sinds 01.04.2017 verplicht om aangiftes van schuldvordering voor faillissementen digitaal in te dienen via dat register. Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van papieren aangiftes per post. Voor de aangifte van schuldvordering betaalt men 6,00 EUR.

De schuldeisers hebben toegang tot de gegevens die voor hen relevant zijn via het openbare luik van het register. Als schuldeiser is het op die manier mogelijk om relevante documenten te raadplegen via het register zonder zich aldus te moeten verplaatsen naar de griffie.

Het private luik is enkel toegankelijk voor magistraten, curatoren en griffies.

De schuldeiser kan zijn aangifte van schuldvordering aanvullen of verbeteren in RegSol tot zolang deze niet werd goedgekeurd/afgekeurd door de curator. Nadien kunnen er via RegSol geen wijzigingen meer aan de aangifte worden aangebracht.

Faillissementdossiers die dateren van voor 01.04.2017 werden ook opgenomen in de databank, zij het wdat niet alle documenten van die faillissementsdossiers reeds werden ingeladen op RegSol. Die faillissementsdossiers zijn wel nog steeds consulteerbaar ter griffie.

Marie-Céline Zenner, jurist FIDUCRE (lid ABR-BVI)

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close