PERSBERICHT

De Belgische Vereniging van Incassobureaus (ABR-BVI), die de 12 belangrijkste incassobureaus van het land groepeert, herinnert ons eraan dat het belangrijk is onbetaalde schulden niet te laten aanslepen en de voorkeur te geven aan een minnelijke schikking.

De laatste 5 jaar werden in België jaarlijks tussen 8.000 en 12.000 faillissementen geregistreerd ( ). Niet-betaling van facturen door klanten is een van de meest voorkomende risicofactoren die het bestaan van een onderneming bedreigen. In 30% van de faillissementen is er sprake van cashflow-problemen. Het najagen van onbetaalde facturen is een vervelende en vaak emotioneel moeilijke administratieve taak, maar zij is van essentieel belang om het cashflowplan en de banen veilig te stellen.

In het veld zien we dat veel bedrijven geen incassoprocedure hebben opgezet, en in geval van een probleem hulpeloos staan. Andere hebben processen die veel te traag zijn. Maar er is een eenvoudige en doeltreffende oplossing: besteed uw schuldbeheer uit aan incassoprofessionals.

In 2020 kregen de 12 leden van de Belgische Vereniging van Incassobedrijven (ABR-BVI) 1,2 miljoen nieuwe onbetaalde schulden toevertrouwd en haalden ze meer dan 300 miljoen euro op voor rekening van Belgische bedrijven.

Martine T’Jampens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABR-BVI: “De dramatische overstromingen van dit jaar kwamen bovenop de extreem lange coronaviruscrisis. Voor veel bedrijven is het een potentiële extra verzwakking van hun kasstroom. Zoals we weten, kan een wanbetaling snel een cascade-effect hebben en andere economische actoren in een keten beïnvloeden. Daarom roepen wij bedrijven op waakzaam te zijn en een beroep te doen op professionele incassobureaus indien zij niet over de tijd of de middelen beschikken om een en ander serieus aan te pakken. Onze vereniging, die de belangrijkste Belgische incassobureaus verenigt, pleit voor minnelijke invordering. Door persoonlijk contact op te nemen met het bedrijf of de persoon die zijn rekening niet betaalt en het probleem te begrijpen, kan bijna altijd een oplossing worden gevonden met een haalbaar betalingsplan voor beide partijen. Dit is de snelste, goedkoopste en meest humane oplossing in vergelijking met een gang naar de rechter.

Minnelijke invordering is het verkrijgen van betaling van de debiteur zonder naar de rechter te stappen. Het werkt in meer dan 95% van de gevallen. Minnelijke incasso helpt dus ook om de rechtbanken te ontlasten. Dankzij de ABR-BVI kan justitie meer dan een miljoen zaken per jaar voorkomen. De leden van de vereniging behandelen zowel commerciële als persoonlijke consumentenschulden.

Er zij aan herinnerd dat het beroep gereglementeerd is en gecontroleerd wordt door de inspectiedienst Economie van de FOD. Dit garandeert crediteuren en debiteuren een ethische en professionele activiteit.

***

Perscontact

press@abrbvi.be

Over de Belgische Vereniging van Incassobedrijven (ABR-BVI)

De Belgische Vereniging van Incassobedrijven (ABR-BVI) is de enige nationale beroepsvereniging op dit gebied. Het verenigt de belangrijkste incassobureaus die in België actief zijn. Alle leden voldoen aan strenge eisen op het gebied van structuur, liquiditeit en solvabiliteit, en houden zich aan de ethische gedragscode van de vereniging.

De ABR-BVI is lid van de FENCA (Federation of European National Collection Associations).

https://www.abrbvi.be/

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close