Buitengerechtelijke of minnelijke incasso is een middel dat steeds vaker door schuldeisers (bedrijven, KMO’s, instellingen) wordt gebruikt om hun onbetaalde facturen te innen. Met een totaalbedrag van 317.932.922 euro dat in 2021 voor rekening van haar klanten werd geïnd, noteert de ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incassobedrijven) een daling van 7% ten opzichte van 2020.

Deze trend is in de eerste helft van 2022 gekeerd, met een stijging van de geïnde bedragen met 6% ten opzichte van de eerste helft van 2021, een stijging die overeenstemt met de toename van de aan de leden toevertrouwde vorderingen (270 miljoen euro eind juni 2022 tegen 254 miljoen euro eind juni 2021).

Deze resultaten zijn gebaseerd op een positieve benadering, die communicatie en informatie met debiteuren bevordert.

Persoonlijk contact opnemen met het bedrijf of de persoon die zijn rekening niet betaalt en het probleem begrijpen, leidt bijna altijd tot een oplossing met een haalbaar afbetalingsplan voor beide partijen. Dit is de snelste, goedkoopste en meest humane oplossing in vergelijking met een rechtszaak, vooral in deze tijden van crisis.

Minnelijke incasso is er op gericht om de betaling van de debiteur te ontvangen zonder naar de rechtbank te stappen. Dit gebeurt in meer dan 95% van de dossiers. Minnelijke incasso helpt dus ook om de rechtbanken te ontlasten. De leden van de vereniging behandelen zowel commerciële schulden (tussen bedrijven onderling) als vorderingen op particulieren (energiefacturen, telecomfacturen, hospitaalfacturen, en consumentenkredieten, enz.

Ter herinnering : het beroep wordt gereglementeerd en gecontroleerd door de FOD Economie. Dit garandeert schuldeisers en schuldenaren een ethische en professionele activiteit.

Over de ABR-BVI

De ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incassobureaus) is een vereniging zonder winstoogmerk van de 12 belangrijkste incassobureaus van het land. Het helpt bedrijven, KMO’s en instellingen bij het terugvorderen van onbetaalde bedragen van hun klanten. In het rechtstreekse contact met debiteuren, en dus met burgers, gaat de ABR uit van een aanpak waarbij dialoog, luisteren en communiceren voorop staan. De leden van de ABR-BVI houden zich bij hun activiteiten aan een ethische code (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, transparantie tijdens de contacten, enz.

De ABR-BVI is lid van de FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Ce site utilise des cookies à des fins statistiques anonymes. En continuant la navigation, vous acceptez les cookies. Plus d'informations

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close